В. Вольски — Несцерка кароткі змест

В. Вольски — Несцерка кароткі змест

 1. Беларуск крмаш (па твору Вталя Вольскага «Несцерка»)
  Пазнамiшыся з галоным героем твора Несцеркам, мы адразу трапляем на кiрмаш. Вiталь Вольскi па-майстэрску апiса гэты святочны дзень на Беларусi. Здаецца, што атар сам разам з Несцеркам, Насцяй, Юрасм i iншымi героямi прайшося па кiрмашы.
  Пасюль шум, мiтусня, гоман. Людзей столькi, што здаецца, у хаце не засталося нiводнага чалавека. Накол стаяць палаткi рамеснiка i гандляро. Чаго тут толькi няма: бублiкi, абаранкi, разнастайныя ласункi, усялякiя прыгожваннi для дзячат i жанчын, каляровыя хусткi, тканiны, драляны i глiняны посуд i шмат чаго iншага.
  Гандляры не стаяць мочкi, панурышыся, а се гучна запрашаюць набыць iх тавар. Ды не проста запрашаюць, а па-майстэрску рэкламуюць свае рэчы. Вось як прыгаворвае Мальвiна, мацi Насцi, прадаючы свае вырабы:
  Мiскi фарбаваныя, прыгожыя, маляваныя! Глядзi, якiя кветкi, каб былi здаровы твае дзеткi! А крыжыкi, а рыскi? Дальбог, прыгожыя мiскi!
  З гэтага заклiку вiдаць, якая мудрая гэта жанчына, як умела яна валодае словам, хоць нiдзе нiколi не вучылася.
  Не абыходзiцца на кiрмашы i без сварак. Галонымi зачыншчыцамi iх зляюцца с тыя ж гандляркi. Кожная з iх хоча прадаць як мага болей, таму адна адной стараюцца пераняць пакупнiко.
  Атар паказвае, як па-рознаму паводзяць сябе на кiрмашы сяляне, шляхцiцы, паны. Сяляне аглядаюць кiрмаш спехам. У iх нiколi не хапае часу: дома засды шмат працы. Паны i падпанкi праходзяць павольна, не спяшаючыся. Акрамя сяго, яны дэманструюць свае адзенне.
  сць на кiрмашы i жабракi, i лiрнiкi. Спагадлiвыя людзi адорваюць iх, хто на што багаты.
  Кiрмаш пачынаецца на досвiтку, а к абеду крыкi, лямант, смех, вяселле патроху сцiхаюць. Кiрмаш разыходзiцца.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;__ #9602; #9603; #9605; #9607; #9608; #65377;#9685;#8255; #9685;#65377; #9608; #9607; #9605; #9603; #9602; __
 2. Самым ярким и любимым героем белорусского народного фольклора является Нестерка, который дурил панов и защищал бедняков.
  Этот спектакль о веселых приключениях бедняка Нестерки, белорусского Ходжи Насреддина, обладающего неистребимым оптимизмом, умом и смекалкой.
  Нестерка скитается по родному краю, никогда не унывает и всегда готов прийти на помощь бедному люду.
  Персонаж белорусского фольклора Нестерка. Балагур и весельчак Нестерка не унывает, попадая в различные ситуации (Я Нестерка, у меня детей шестерко).
Ссылка на основную публикацию